За Зденка со љубов

Драги наши пријатели,
заеднички можеме да направиме многу, да помогнеме секој колку што е во можност. Секоја донација е значајна.
За нашата Зденка, со љубов.

“Животот е вреден за живеење со полно срце љубов и секојдневни насмевки.”