Помош за Тео

Хуманитарна помош за Тео кој боледува од (Цеберална парализа и Епилепсија) потребно е лекување во Србија за кое родителите не се во можност сами да финансираат и ги замолуваат сите граѓани и хумани луѓе кои се во можност да помогнат со вртење на бројот на Т мобиле за донација 143112 и жиро сметка 210700000677584 Тео Максимов- NLB.