Донирај за Виктор.

Почитувани пријатели,

Виктор, детето со најмили очи, се подготвува за уште една медицинска терапија, за која се потребни 20.000€(дваесет илјади евра).

Би сакале да ве замолиме да бидете дел од донаторската акција во која ќе се обидеме заеднички да ги собереме овие средства и да му помогнеме на Виктор да има попријатно и полесно секојдневие, да расте и да се развива.

Ви благодариме.

Броеви за донација од 100 денари:

од А1: 143 450.

од Телеком: 143 171.

Донации за трансакциска сметка на Виктор Видоевиќ: 270700072272418 Халб Банка.

Донации од странство: ΙΒΑΝ: MK07270700072272515 SWIFT: EXPCMK22.