Да помогнеме на Антонио Китановски од Кратово.

Хумани луѓе, потребна е итна финансиска помош за лекување на 27 годишниот Антонио Китановски од Кратово, на кому му е дијагностицирано голема тумурозна промена навратот со генерализирана слабост и изнемоштеност и е на механочка вентилација поради што во моментов се лекува во Аџибадем Систина. Моменталните трошоци досега се 5000 евра и тоа е сума која секојдневно се зголемува. Затоа имаме потреба од финансиска помош а вашето малку некому може да биде се.

Ви благодариме.

Жиро сметка за уплата на средствата :
250500025282845

Шпаркасе банка

Антонио Китановски